O nas - Edukacja Domowa Fundacji Szkolnej

O nas

W Fundacji Szkolnej podchodzimy do edukacji domowej odpowiedzialnie, bazując na naszym trzydziestoletnim doświadczeniu tworzenia przyjaznej szkoły.

Co oferujemy?

Indywidualne wsparcie doświadczonej kadry

 • każdy uczeń ma zapewnione konsultacje online z nauczycielami 2x w miesiącu

 • w każdym momencie roku szkolnego może zwrócić się o pomoc do doświadczonych nauczycieli, spotkać z psychologiem, pedagogiem lub skorzystać ze wsparcia tutora

Platformę edukacyjną, na której znajdziesz materiały do nauki wszystkich przedmiotów:

 • karty pracy, quizy, skrypty, testy, listy podręczników i przykładowe zadania egzaminacyjne

 • materiał jest podzielony na rozdziały z odnośnikami do fachowych źródeł

 • dzięki konkretnym wskazówkom łatwo zaplanujesz swoją naukę na cały rok i unikniesz dużego stresu przed egzaminem

Konwersacje z native speakerem raz w tygodniu oraz niezbędne materiały do nauki języków

 

Nowoczesne rozwiązania edukacyjne

 • peer learning

 • model odwróconej lekcji

 • projekty edukacyjne

Warsztaty i projekty rozwijające w uczniach kompetencje przyszłości

 • między innymi umiejętności efektywnego uczenia się, radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji

Egzaminy tworzone na podstawie testów i sprawdzianów zamieszczonych w materiałach

 

Realne wsparcie koordynatorów w organizacji edukacji domowej i formalnościach

  • rodzice i dzieci nie muszą sami mierzyć się ze wszystkimi edukacyjnymi wyzwaniami

Wspierającą społeczność szkolną

 • dbamy o aktywizację młodzieży, stwarzając warunki do licznych interakcji społecznych uczniom i rodzicom

 • mamy przestrzeń do co-schoolingu, gdzie uczniowie mogą wspólnie z rówieśnikami realizować szkolne projekty, rozwijać swoje pasje i zainteresowania

 • organizujemy zajęcia dodatkowe na terenie szkoły i wyjścia poza szkołę

Możliwość uczestniczenia w konkursach kuratoryjnych, olimpiadach przedmiotowych lub testach kompetencyjnych

 

Egzaminy klasyfikacyjne organizowane w kilku terminach z możliwością zdawania w sesji zerowej

 

Kursy przygotowujące do egzaminów ósmoklasisty i matury prowadzone przez doświadczonych pedagogów (w ofercie płatnej)