Siatka godzin, czyli jak i ile pracujemy? - Edukacja Domowa Fundacji Szkolnej

Siatka godzin, czyli jak i ile pracujemy?

Nasi uczniowie, poza standardową liczbą zajęć ujętych zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, realizują dodatkowe godziny z poszczególnych przedmiotów. Poniżej wykaz godzin w naszej szkole w stosunku do wymagań ministerialnych.

Zwiększona liczba godzin j. angielskiego

* W oddziałach 0-3 to 4h tygodniowo + dodatkowo 1h z native speakerem:

W tym zakresie współpracujemy z renomowanymi ogólnopolskimi szkołami językowymi, native speakerzy mają uprawnienia pedagogiczne.
Native speakerzy prowadzą zajęcia wyłącznie w języku angielskim, według zasady:

Oddziały 0 – III: gry i zabawy językowe,
Oddziały IV – VI: sterowane konwersacje (General English),
Oddziały VII – VIII: konwersacje połączone z dyskusjami (General English).

* Ponadto, uczniowie klas 1 i 2-3 mają odpowiednio 2 lub 3 godziny kształcenia zintegrowanego w języku angielskim (równoległa praca w j. angielskim nad kompetencjami ćwiczonymi na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej w j. polskim – realizacja w ramach wprowadzenia do dwujęzyczności). Zajęcia te są realizowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, mających również uprawnienia do nauczania języka angielskiego.

* W oddziałach 4-8 jest 5h j. angielskiego tygodniowo + dodatkowo 1h godzina z native speakerem. Lekcje j. angielskiego są prowadzone w grupach międzyoddziałowych, do których kwalifikacja następuje na podstawie corocznej weryfikacji poziomu zaawansowania językowego ucznia.

Zgodnie z ministerialną siatką godzin (tzw. ramowym planem nauczania dla SP), uczniowie w innych SP:
W klasach 1-3 uczą się języka obcego nowożytnego w wymiarze 2h/tyg.
W klasach 4-8 uczą się języka obcego nowożytnego w wymiarze 3h/tyg.

Ważne: podczas zajęć j. angielskiego, począwszy od zerówki, pracujemy na bieżąco na wszystkich kompetencjach językowych, dlatego nasi uczniowie bez specjalnego, odrębnego przygotowania zdają z sukcesami egzaminy zewnętrzne, otrzymując odpowiednie certyfikaty (począwszy od YLE, aż do FCE).

Drugi język obcy

Począwszy od klasy 4, uczniowie uczą się drugiego języka obcego, w wymiarze 3h/tyg., do wyboru pomiędzy j. hiszpańskim, niemieckim, francuskim. Zajęcia są prowadzone w grupach międzyoddziałowych.

Zgodnie z ministerialną siatką godzin, uczniowie w innych SP uczą się drugiego języka obcego nowożytnego w wymiarze 2h/tyg., począwszy od klasy 7.

Etyka obowiązkowa dla wszystkich uczniów, począwszy od klasy 1

Zwiększona liczba godzin matematyki w klasach 4-8

W naszej szkole w klasach 4-7 to 5h/tyg., w klasie 8 to 6h/tyg.

Zgodnie z ministerialną siatką godzin, uczniowie klas 4-8 w innych SP uczą się matematyki w wymiarze 4h/tyg.

Zwiększona liczba godzin języka polskiego w klasie 8

W naszej szkole w klasie 8 to 6h/tyg.

Zgodnie z ministerialną siatką godzin, uczniowie klasy 8 w innych SP uczą się j. polskiego w wymiarze 5h/tyg.

Wychowanie fizyczne:

* Zajęcia z pływania, na basenie, w wymiarze 1h, dla wszystkich klas 0-6. Instruktorami pływania są nasi nauczyciele wychowania fizycznego, posiadający odpowiednie uprawnienia.

* Dla klas 4-8, z 4 planowych godzin WF, dwie godziny są realizowane w formie fakultetów, tj. wybranych przez ucznia dyscyplin (m. in. pływanie, siatkówka, koszykówka, piłka nożna)

* Zajęcia WF w klasach 1-3 są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego.