Wspieramy edukację domową

Wspieramy edukację domową

Edukacja domowa daje możliwość nauki „w domu” czyli poza szkołą

Podstawowe założenie edukacji domowej to przejęcie odpowiedzialności za edukację dzieci przez rodziców – osoby na co dzień towarzyszące dzieciom w ich rozwoju i mające możliwość elastycznego dopasowywania formuły nauki do możliwości dzieci. W praktyce, w przypadku dzieci starszych i młodzieży, to sami uczniowie przejmują odpowiedzialność za proces uczenia się.

Jednak wzięcie nauki „w swoje ręce” nie musi oznaczać, że wszystko trzeba robić samemu. W szkołach Fundacji Szkolnej tworzymy elastyczne modele wsparcia rodziców i uczniów będących w edukacji domowej, tak aby z tej fantastycznej szansy można było czerpać maksimum korzyści.

Na rok 2022/23 oferujemy trzy pakiety wsparcia edukacji domowej:

1.

Pakiet podstawowy bezpłatny
(dla uczniów szkół podstawowych i liceów)

2.

Pakiet wczesnoszkolny
(dla klas 0-3 szkoły podstawowej)            

3.

Pakiet egzaminacyjny
(dla klas 7-8 szkoły podstawowej i 3-4 liceum)

Pakiet podstawowy bezpłatny

Formalne wymogi edukacji domowej nie są skomplikowane. Zgodnie z prawem, aby dopełnić obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wystarczy, aby dziecko zostało zapisane do danej szkoły i raz na rok zdawało egzaminy klasyfikacyjne z wymaganych przedmiotów.

Taki minimalistyczny model umożliwia całkowicie zindywidualizowane uczenie się przez cały rok szkolny, ale często wywołuje też obawy dzieci i rodziców – przede wszystkim związane ze stresem przed egzaminami i niepewnością czy uczeń da radę samodzielnie opanować całoroczny materiał.
Dlatego nasz pakiet podstawowy nie ogranicza się jedynie do zapewnienia wymaganej prawem oświatowym możliwości zdawania egzaminów rocznych w naszej placówce. Nawet w bezpłatnym wariancie oferujemy dzieciom i rodzicom szerokie wsparcie, które pomaga połączyć indywidualne potrzeby z prawnymi wymogami i sprawia, że z edukacji domowej można czerpać więcej korzyści.

Pakiet podstawowy dla uczniów szkół podstawowych i liceów jest bezpłatny.

Twoje korzyści:

Indywidualne wsparcie organizacyjno-merytoryczne

FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
Opieka doświadczonej ekspertki

 Nad edukacją domową w Fundacji Szkolnej czuwa pani Marta Poruszek – doświadczona ekspertka z tego zakresu, do której zawsze można się zwrócić w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących procesu nauki lub indywidualnych potrzeb dziecka.

Wsparcie przy formalnościach

Jeśli chciałabyś / chciałbyś rozpocząć naukę w systemie edukacji domowej lub jako rodzic zapisać swoje dziecko, ale obawiasz się formalności, zwróć się do nas. Pomożemy we wszelkich formalnościach związanych z zapisaniem lub przeniesieniem do naszej szkoły.

Status ucznia – legitymacje i świadectwa

Jako uczeń edukacji domowej masz taki sam status jak dzieci uczące się stacjonarnie – dostajesz legitymacje szkolne oraz świadectwa szkolne. Masz też możliwość założenia konta w dzienniku elektronicznym Librus.

Wsparcie w nauce i egzaminach

FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
Materiał z każdego przedmiotu opracowany specjalnie dla uczniów edukacji domowej – podzielony na bloki tematyczne

Cały obowiązkowy materiał z podstawy programowej danego przedmiotu dostajesz w formie krótkich rozdziałów – tematów do nauki na tydzień lub dwa tygodnie. Dzięki temu łatwo zaplanujesz swoją naukę na cały rok i nie będziesz się stresować tuż przed egzaminem.

Masz konkretne wskazówki, jak poznać dany temat.

Dostajesz gotowe materiały do pracy – różnorodne ćwiczenia, które pomogą Ci zrozumieć i zapamiętać dany temat.

Testy i sprawdziany z kluczem do każdego bloku tematycznego

Możesz samodzielnie na bieżąco sprawdzać swoje postępy w nauce.

Dowiesz się, czego możesz spodziewać się na egzaminie.

Gwarancja egzaminów tworzonych na podstawie testów i sprawdzianów zamieszczonych w materiałach

Możesz w pełni przewidzieć, jakiego rodzaju zadania będą na egzaminie.

Jeśli potrafisz rozwiązać zadania zamieszczone w pakiecie materiałów, to masz pewność, że jesteś dobrze przygotowany do egzaminu.

Lista podręczników do wszystkich przedmiotów

Dostajesz listę podręczników, które obowiązują z danego przedmiotu. Dzięki temu masz pewność, jaki jest zakres wymaganej wiedzy.

Konsultacje on-line z nauczycielami przedmiotowymi (2x miesięcznie)

Nauczyciele pomogą Ci w nauce, dadzą wskazówki, jak najlepiej przygotować się do egzaminów.

Egzaminy klasyfikacyjne organizowane w kilku terminach, z możliwością zaliczenia materiału semestralnie oraz w sesji zerowej

Nie musisz zdawać wszystkich przedmiotów jednocześnie – możesz rozłożyć egzaminy na różne miesiące, tak jak Ci będzie najwygodniej.

Dostęp do pomocy naukowych i programów komputerowych MS Office i OneDrive

Możesz korzystać z pomocy dydaktycznych, które pomagają w nauce podstawy programowej i które mamy w zasobach naszej szkoły – po ustaleniu szczegółów z koordynatorem.

Dostajesz dostęp do pakietu MS Office Fundacji Szkolnej – możesz korzystać z licencji takich programów Word, Excel, PowerPoint czy założyć maila w domenie Fundacji Szkolnej.

Dostajesz dostęp do folderów z zagadnieniami i testami-na dysku OneDrive.

Dostęp do lektur i innych zasobów bibliotecznych

Możesz korzystać ze wszystkich naszych mediów, oczywiście zgodnie z regulaminem biblioteki szkolnej.

Udział w konkursach

Tak samo jak uczniowie w trybie nauki stacjonarnej możesz wziąć udział w konkursach kuratoryjnych, olimpiadach przedmiotowych lub testach kompetencyjnych organizowanych na terenie naszej szkoły.

Możliwość uczestniczenia w szkolnych aktywnościach

FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
Możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły

Edukacja domowa definitywnie nie musi oznaczać, że nie ma się szkolnych znajomych czy traci się szansę udziału w szkolnych wydarzeniach. Możesz uczestniczyć w naszych zajęciach pozalekcyjnych, poznać mnóstwo osób i brać udział we wspólnych aktywnościach.

Na wspólnych zajęciach organizowanych w szkole masz też możliwość rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Możesz wspólnie przygotowywać się do konkursów międzyszkolnych (np. olimpiad przedmiotowych)

Spotkania integracyjne dla uczniów edukacji domowej (min. 2 x semestr)

Masz szansę poznać inne osoby uczące się w modelu edukacji domowej i wymienić się z nimi doświadczeniami.

Dodatkowe warsztaty rozwojowe (1 x semestr, tematy do wyboru)

Możesz rozwijać swoje umiejętności i kompetencje ucząc się od ekspertów. Każdy z warsztatów to przydatna wiedza do praktycznego wykorzystania nie tylko podczas nauki, ale też w codziennym życiu. Oferujemy warsztaty
m.in. z:
• umiejętności efektywnego uczenia się
• rozwijania motywacji do nauki
• radzenia sobie ze stresem
• autoprezentacji

Dostęp do dodatkowych opcji (płatnych)

W każdym momencie roku szkolnego możesz rozszerzyć swój pakiet wsparcia o dalsze, płatne opcje:
• tutoring grupowy
• tutoring indywidualny
• warsztaty tematyczne
• kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasity i matury
• wyjścia i wyjazdy edukacyjne

Pakiet wczesnoszkolny

Początek szkolnej edukacji, niezależnie czy dziecko idzie do szkoły czy wybieramy opcję nauki w domu, to przełom w życiu każdej rodziny – zarówno dzieci, jak i rodziców. Mnóstwo nowych szans, atrakcji, ale też nowe obowiązki, wyzwania i obawy. Z naszego doświadczenia na tym etapie kluczowe jest zadbanie o poczucie bezpieczeństwa dzieci, wzmocnienie ich kompetencji społecznych i zainteresowanie nauką, tak aby na tym mocnym fundamencie mogły polegać zdobywając w kolejnych latach coraz to nowe umiejętności i wiedzę.

W przypadku rodzin decydujących się na edukację domową często wątpliwości budzi to, czy dzieci uczące się indywidualnie rozwiną wystarczające umiejętności pracy w grupie, czy będą potrafiły nawiązywać relacje z rówieśnikami i całkiem po prostu – czy nie będzie im brakować „koleżanek i kolegów ze szkoły”. To ważne pytania, bo w dużym stopniu od umiejętności budowy relacji zależą nasze poczucie wartości, otwartość na nowe wyzwania czy ciekawość świata.

Z tego powodu stworzyliśmy pakiet wczesnoszkolny, w którym nasze wsparcie koncentruje się nie tylko na pomocy na początkowym etapie nauki, ale też pomaga wprowadzać dzieci w świat społeczny.

Pakiet wczesnoszkolny jest płatny 750zł/mies.

Korzyści Twojego dziecka:

Wsparcie rozwoju kompetencji
społeczno-emocjonalnych i kontakt z rówieśnikami

FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
Regularne spotkania i wspólna nauka w grupie 3 x w tygodniu
 • Spotkania pod okiem nauczyciela to przede wszystkim możliwość kontaktu z rówieśnikami i rozwoju kompetencji miękkich – współpracy, dzielenia się wiedzą, rozmowy.
 • Regularne spotkania to też pomoc w wyrabianiu nawyku systematycznej nauki i planowania uczenia się.
 • Możliwość spotkań zapewnia dzieciom poczucie przynależności do „szkolnej grupy” – otwiera okazje do uczestnictwa w dodatkowych aktywnościach i wydarzeniach.
Możliwość uczestniczenia w życiu szkoły

Możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły to dodatkowa okazja do:

 • rozwoju pasji i zainteresowań maluchów
 • integracji z rówieśnikami ze szkoły stacjonarnej
 • wsparcia dzieci w przygotowaniach do konkursów
Spotkania integracyjne dla uczniów (min. 2x w semestrze)
 • możliwość poznania innych dzieci i ich rodzin będących w modelu edukacji domowej
Tutoring grupowy 1 x na tydzień
 • Zajęcia dedykowane rozwojowi umiejętności miękkich to w kontekście nauki wczesnoszkolnej szczególnie cenne chwile. Dlatego w ramach naszego pakietu oferujemy warsztaty dostosowane do tej grupy wiekowej i ukierunkowane na rozwój potencjału dzieci.

  Warsztaty to też okazja, aby dzieci znalazły przestrzeń na dodatkowe wspólne aktywności i wymianę.

Możliwość spotkania online ze szkolnymi specjalistami
 • w razie potrzeby wsparcie psychologa, pedagoga oraz terapeuty pedagogicznego
 • przestrzeń do bezpiecznego przyjrzenia się potencjalnym trudnościom i znalezienia rozwiązań

Wsparcie w regularnej i efektywnej nauce

FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
Regularna wspólna nauka (w czasie spotkań 3 x w tygodniu)
 • nauka przy wsparciu nauczyciela prowadzona w warsztatowej formie z naciskiem na naukę przez doświadczenie i zabawę
 • na bazie tygodniowych bloków tematycznych systematyczne nabywanie wiedzy i ćwiczenie umiejętności z edukacji wczesnoszkolnej, informatyki i angielskiego. Czy wiecie, ile zagadnień z podstawy programowej można zrealizować, zajmując się z dziećmi na przykład takim tematami jak „Kosmos”, „Szarlotka” czy „Kropla wody”? Mnóstwo J, a przy okazji nauka zaczyna się łączyć z normalnym życiem i odkrywanie świata staje się prawdziwą przygodą.
 • pewność przerobienia całości podstawy programowej niezbędnej do zdania egzaminu klasyfikacyjnego
 • angażujące metody pracy – wyjścia edukacyjne, projekty, eksperymenty
 • miejsce do realizacji wspólnych projektów z innymi uczniami
Praktyczna nauka języka angielskiego
 • język angielski wpleciony w tok zajęć
 • nauka języka angielskiego przez zabawę i doświadczanie
Materiał z podstawy programowej opracowany specjalnie dla uczniów z klas 0-3 edukacji domowej (z podziałem na bloki tematyczne)
 • wymagany materiał opracowany specjalnie dla uczniów edukacji domowej, dzięki temu uczniowie mają dostęp do różnorodnych form zdobywania i utrwalania wiedzy
 • wszystkie tematy z edukacji wczesnoszkolnej podzielone na trzy klarowne obszary: humanistyczny, matematyczny i przyrodniczy
 • całość materiału podzielona na mniejsze fragmenty, co ułatwia samodzielną naukę w zaplanowany sposób – każdy blok tematyczny można przerobić w 1-2 tygodnie
 • konkretne wskazówki jak zrealizować dany temat
 • gotowe materiały do pracy
Testy i sprawdziany z kluczem po każdym dziale
 • możliwość łatwego sprawdzenia, w jakim stopniu dziecko nauczyło się danego materiału
 • możliwość śledzenia postępów w nauce na bieżąco
Egzaminy tworzone na podstawie testów i sprawdzianów zamieszczonych w materiałach do nauki
 • pełną przewidywalność zadań egzaminacyjnych
 • pewność, że jeżeli dziecko potrafi rozwiązać zadania zamieszczone w skryptach do nauki, to potrafi odpowiedzieć na pytania egzaminacyjne
Egzaminy klasyfikacyjne organizowane w kilku terminach
 • możliwość rozłożenia egzaminów w czasie
 • mniejsze porcje do zaliczenia
Kontakt z nauczycielami informatyki i angielskiego online (2x w miesiącu)
 • wsparcie w nauce i przygotowaniu do egzaminu z języka angielskiego i informatyki
 • zapoznanie z egzaminatorami
Dostęp do podręczników
 • do każdego przedmiotu jedno usystematyzowane źródło wiedzy
 • zestaw podręczników do nauki każdego przedmiotu

Pakiet egzaminacyjny

W edukacji domowej tak samo jak w przypadku szkoły stacjonarnej największy stres budzi nie tyle sama nauka, co egzaminy. Wychodząc naprzeciw potrzebom wielu uczniów i rodziców, którzy zdecydowali się na model edukacji domowej, oferujemy dodatkowe wsparcie dla uczniów klas „przedegzaminacyjnych”. Uczniom klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 i 4 liceum proponujemy zajęcia online przygotowujące do egzaminu ośmioklasisty oraz do matury.

W ramach naszego pakietu możliwa jest bliższa współpraca z nauczycielami, którzy dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu w dydaktyce i znajomości  procesu egzaminacyjnego zadbają o jak najłatwiejsze przejście przez ten ważny okres w edukacji.

Pakiet egzaminacyjny jest płatny, koszt pakietu to 850 zł/mies.

Twoje korzyści:

Wsparcie w regularnej i efektywnej nauce

FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
Regularne zajęcia online (2x w tygodniu z 3 przedmiotów egzaminacyjnych)
 • systematyczna realizacja podstawy programowej z języka polskiego i angielskiego oraz matematyki
 • nauka ze wsparciem nauczyciela
 • pewność przerobienia podstawy programowej niezbędnej do zdania egzaminu ósmoklasisty i matury
 • regularne spotkania online z innymi uczniami i możliwość wspólnej nauki
Cykliczne warsztaty tematyczne w formie hybrydy (1 x na tydzień)
 • pogłębienie wiedzy z dwóch dziedzin: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej
 • nauka w praktyce: udział w eksperymentach/ laboratoriach/ grupach dyskusyjnych/projektach
 • kontakt z rówieśnikami online/offline
Konsultacje online z nauczycielami przedmiotowymi (2x w miesiącu)
 • wsparcie w nauce i przygotowaniu do egzaminu
 • zapoznanie z egzaminatorami
Dostęp do podręczników
 • do każdego przedmiotu jedno usystematyzowane źródło wiedzy
 • zestaw podręczników do nauki każdego przedmiotu (na poziomie szkoły podstawowej)
 • lista podręczników do nauki każdego przedmiotu (na poziomie liceum)
Materiał z podstawy programowej opracowany specjalnie dla uczniów edukacji domowej (z podziałem na bloki tematyczne)
 • wymagany materiał opracowany specjalnie dla uczniów edukacji domowej, dzięki temu uczniowie mają dostęp do różnorodnych form zdobywania i utrwalania wiedzy
 • całość materiału podzielona na mniejsze fragmenty, co ułatwia samodzielną naukę w zaplanowany sposób – każdy blok tematyczny można przerobić w 1-2 tygodnie
 • konkretne wskazówki jak zrealizować dany temat
 • gotowe materiały do pracy
Testy i sprawdziany z kluczem po każdym dziale
 • możliwość samodzielnego sprawdzenia, w jakim stopniu nauczyło się danego materiału
 • możliwość śledzenia swoich postępów w nauce na bieżąco
Egzaminy tworzone na podstawie testów i sprawdzianów zamieszczonych w materiałach do nauki
 • pełną przewidywalność zadań egzaminacyjnych
 • pewność, że jeżeli potrafi się rozwiązać zadania zamieszczone w skryptach do nauki, to potrafi się odpowiedzieć na pytania egzaminacyjne
Egzaminy klasyfikacyjne organizowane w kilku terminach, z możliwością zaliczenia materiału w sesji zerowej
 • możliwość rozłożenia egzaminów w czasie
 • mniejsze porcje do zaliczenia
Roczny kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty lub matury
 • systematyczne przerabianie materiału do egzaminu ósmoklasisty
 • systematyczne przerabianie materiału do matury z 3 przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język angielski)
 • pomoc nauczyciela w przygotowaniu się do egzaminu
 • konkretne materiały
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne

Wsparcie rozwoju personalnego

FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
Tutoring grupowy/ warsztaty komunikacyjne (1 x tydzień w formie hybrydy)
 • wsparcie tutora w rozwijaniu Twojego potencjału i umiejętności miękkich
 • regularne stacjonarne spotkania z rówieśnikami
 • przestrzeń do dzielenia się swoimi doświadczeniami w życzliwej atmosferze
Tutoring indywidualny online
 • indywidualne wsparcie tutora w wyznaczaniu i realizacji ważnych dla Ciebie celów
 • możliwość przyjrzenia się różnym obszarom swojego życia
 • okazja do rozwoju i poszukania rozwiązań dla sytuacji problemowych w towarzystwie życzliwego dorosłego
Spotkania online ze szkolnymi specjalistami
 • wsparcie psychologa, pedagoga oraz terapeuty pedagogicznego

Możliwość kontaktu z rówieśnikami i uczestnictwa w życiu szkoły

FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
Możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły
 • możliwość rozwoju pasji i zainteresowań
 • integrację z rówieśnikami
 • wsparcie w przygotowaniu do konkursów kuratoryjnych
Spotkania integracyjne dla uczniów (min. 2x w semestrze)
 • możliwość poznania innych osób uczących się w modelu edukacji domowej
 • możliwość wspólnej nauk i realizacji projektów
Przestrzeń do co-learningu pod opieką tutora
 • miejsce do realizacji wspólnych projektów z innymi uczniami
 • możliwość kontaktu z rówieśnikami i wymiany doświadczeń