Oferta ED - Edukacja Domowa Fundacji Szkolnej

Wspieramy edukację domową

Wspieramy edukację domową

Edukacja domowa daje możliwość nauki „w domu” czyli poza szkołą

Podstawowe założenie edukacji domowej to przejęcie odpowiedzialności za edukację dzieci przez rodziców – osoby na co dzień towarzyszące dzieciom w ich rozwoju i mające możliwość elastycznego dopasowywania formuły nauki do możliwości dzieci. W praktyce, w przypadku dzieci starszych i młodzieży, to sami uczniowie przejmują odpowiedzialność za proces uczenia się.

Jednak wzięcie nauki „w swoje ręce” nie musi oznaczać, że wszystko trzeba robić samemu. W szkołach Fundacji Szkolnej tworzymy elastyczne modele wsparcia rodziców i uczniów będących w edukacji domowej, tak aby z tej fantastycznej szansy można było czerpać maksimum korzyści.

Na rok 2022/23 oferujemy trzy pakiety wsparcia edukacji domowej:

1.

Pakiet podstawowy bezpłatny
(dla uczniów szkół podstawowych i liceów)

2.

Pakiet wczesnoszkolny
(dla klas 0-3 szkoły podstawowej)            

3.

Pakiet egzaminacyjny
(dla klas 7-8 szkoły podstawowej i 3-4 liceum)

Pakiet podstawowy bezpłatny

Formalne wymogi edukacji domowej nie są skomplikowane. Zgodnie z prawem, aby dopełnić obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wystarczy, aby dziecko zostało zapisane do danej szkoły i raz na rok zdawało egzaminy klasyfikacyjne z wymaganych przedmiotów.

Taki minimalistyczny model umożliwia całkowicie zindywidualizowane uczenie się przez cały rok szkolny, ale często wywołuje też obawy dzieci i rodziców – przede wszystkim związane ze stresem przed egzaminami i niepewnością czy uczeń da radę samodzielnie opanować całoroczny materiał.
Dlatego nasz pakiet podstawowy nie ogranicza się jedynie do zapewnienia wymaganej prawem oświatowym możliwości zdawania egzaminów rocznych w naszej placówce. Nawet w bezpłatnym wariancie oferujemy dzieciom i rodzicom szerokie wsparcie, które pomaga połączyć indywidualne potrzeby z prawnymi wymogami i sprawia, że z edukacji domowej można czerpać więcej korzyści.

Pakiet podstawowy dla uczniów szkół podstawowych i liceów jest bezpłatny.

Twoje korzyści:

Indywidualne wsparcie organizacyjno-merytoryczne

FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
Opieka doświadczonej ekspertki

 Nad edukacją domową w Fundacji Szkolnej czuwa pani Marta Poruszek – doświadczona ekspertka z tego zakresu, do której zawsze można się zwrócić w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących procesu nauki lub indywidualnych potrzeb dziecka.

Spotkania ze szkolnymi specjalistami

Będąc naszym uczniem zawsze, gdy zaistnieje taka potrzeba, masz możliwość indywidualnych spotkań z psychologiem, pedagogiem oraz terapeutą pedagogicznym.

Wsparcie przy formalnościach

Jeśli chciałabyś / chciałbyś rozpocząć naukę w systemie edukacji domowej lub jako rodzic zapisać swoje dziecko, ale obawiasz się formalności, zwróć się do nas. Pomożemy we wszelkich formalnościach związanych z zapisaniem lub przeniesieniem do naszej szkoły.

Status ucznia – legitymacje i świadectwa

Jako uczeń edukacji domowej masz taki sam status jak dzieci uczące się stacjonarnie – dostajesz legitymacje szkolne oraz świadectwa szkolne. Masz też możliwość założenia konta w dzienniku elektronicznym Librus.

Wsparcie w nauce i egzaminach

FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
Materiał z każdego przedmiotu opracowany specjalnie dla uczniów edukacji domowej – podzielony na bloki tematyczne

Cały obowiązkowy materiał z podstawy programowej danego przedmiotu dostajesz w formie krótkich rozdziałów – tematów do nauki na tydzień lub dwa tygodnie. Dzięki temu łatwo zaplanujesz swoją naukę na cały rok i nie będziesz się stresować tuż przed egzaminem.

Masz konkretne wskazówki, jak poznać dany temat.

Dostajesz gotowe materiały do pracy – różnorodne ćwiczenia, które pomogą Ci zrozumieć i zapamiętać dany temat.

Testy i sprawdziany z kluczem do każdego bloku tematycznego

Możesz samodzielnie na bieżąco sprawdzać swoje postępy w nauce.

Dowiesz się, czego możesz spodziewać się na egzaminie.

Gwarancja egzaminów tworzonych na podstawie testów i sprawdzianów zamieszczonych w materiałach

Możesz w pełni przewidzieć, jakiego rodzaju zadania będą na egzaminie.

Jeśli potrafisz rozwiązać zadania zamieszczone w pakiecie materiałów, to masz pewność, że jesteś dobrze przygotowany do egzaminu.

Lista podręczników do wszystkich przedmiotów

Dostajesz listę podręczników, które obowiązują z danego przedmiotu. Dzięki temu masz pewność, jaki jest zakres wymaganej wiedzy.

Konsultacje on-line z nauczycielami przedmiotowymi (2x miesięcznie)

Nauczyciele pomogą Ci w nauce, dadzą wskazówki, jak najlepiej przygotować się do egzaminów.

Egzaminy klasyfikacyjne organizowane w kilku terminach, z możliwością zaliczenia materiału w sesji zerowej

Nie musisz zdawać wszystkich przedmiotów jednocześnie – możesz rozłożyć egzaminy na różne miesiące, tak jak Ci będzie najwygodniej.

Dostęp do pomocy naukowych i programów komputerowych MS Office i OneDrive

Możesz korzystać z pomocy dydaktycznych, które pomagają w nauce podstawy programowej i które mamy w zasobach naszej szkoły – po ustaleniu szczegółów z koordynatorem.

Dostajesz dostęp do pakietu MS Office Fundacji Szkolnej – możesz korzystać z licencji takich programów Word, Excel, PowerPoint czy założyć maila w domenie Fundacji Szkolnej.

Dostajesz dostęp do folderów z zagadnieniami i testami-na dysku OneDrive.

Dostęp do lektur i innych zasobów bibliotecznych

Możesz korzystać ze wszystkich naszych mediów, oczywiście zgodnie z regulaminem biblioteki szkolnej.

Udział w konkursach

Tak samo jak uczniowie w trybie nauki stacjonarnej możesz wziąć udział w konkursach kuratoryjnych, olimpiadach przedmiotowych lub testach kompetencyjnych organizowanych na terenie naszej szkoły.

Możliwość uczestniczenia w szkolnych aktywnościach

FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
Możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły

Edukacja domowa definitywnie nie musi oznaczać, że nie ma się szkolnych znajomych czy traci się szansę udziału w szkolnych wydarzeniach. Możesz uczestniczyć w naszych zajęciach pozalekcyjnych, poznać mnóstwo osób i brać udział we wspólnych aktywnościach.

Na wspólnych zajęciach organizowanych w szkole masz też możliwość rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Możesz wspólnie przygotowywać się do konkursów międzyszkolnych (np. olimpiad przedmiotowych)

Spotkania integracyjne dla uczniów edukacji domowej (min. 2 x semestr)

Masz szansę poznać inne osoby uczące się w modelu edukacji domowej i wymienić się z nimi doświadczeniami.

Dodatkowe warsztaty rozwojowe (1 x semestr, tematy do wyboru)

Możesz rozwijać swoje umiejętności i kompetencje ucząc się od ekspertów. Każdy z warsztatów to przydatna wiedza do praktycznego wykorzystania nie tylko podczas nauki, ale też w codziennym życiu. Oferujemy warsztaty
m.in. z:
• umiejętności efektywnego uczenia się
• rozwijania motywacji do nauki
• radzenia sobie ze stresem
• autoprezentacji

Dostęp do dodatkowych opcji (płatnych)

W każdym momencie roku szkolnego możesz rozszerzyć swój pakiet wsparcia o dalsze, płatne opcje:
• tutoring grupowy
• tutoring indywidualny
• warsztaty tematyczne
• kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasity i matury
• wyjścia i wyjazdy edukacyjne

Pakiet wczesnoszkolny

Początek szkolnej edukacji, niezależnie czy dziecko idzie do szkoły czy wybieramy opcję nauki w domu, to przełom w życiu każdej rodziny – zarówno dzieci, jak i rodziców. Mnóstwo nowych szans, atrakcji, ale też nowe obowiązki, wyzwania i obawy. Z naszego doświadczenia na tym etapie kluczowe jest zadbanie o poczucie bezpieczeństwa dzieci, wzmocnienie ich kompetencji społecznych i zainteresowanie nauką, tak aby na tym mocnym fundamencie mogły polegać zdobywając w kolejnych latach coraz to nowe umiejętności i wiedzę.

W przypadku rodzin decydujących się na edukację domową często wątpliwości budzi to, czy dzieci uczące się indywidualnie rozwiną wystarczające umiejętności pracy w grupie, czy będą potrafiły nawiązywać relacje z rówieśnikami i całkiem po prostu – czy nie będzie im brakować „koleżanek i kolegów ze szkoły”. To ważne pytania, bo w dużym stopniu od umiejętności budowy relacji zależą nasze poczucie wartości, otwartość na nowe wyzwania czy ciekawość świata.

Z tego powodu stworzyliśmy pakiet wczesnoszkolny, w którym nasze wsparcie koncentruje się nie tylko na pomocy na początkowym etapie nauki, ale też pomaga wprowadzać dzieci w świat społeczny.

Pakiet wczesnoszkolny jest płatny 750zł/mies.

Korzyści Twojego dziecka:

Wsparcie rozwoju kompetencji
społeczno-emocjonalnych i kontakt z rówieśnikami

FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
Regularne spotkania i wspólna nauka w grupie 3 x w tygodniu
 • Spotkania pod okiem nauczyciela to przede wszystkim możliwość kontaktu z rówieśnikami i rozwoju kompetencji miękkich – współpracy, dzielenia się wiedzą, rozmowy.
 • Regularne spotkania to też pomoc w wyrabianiu nawyku systematycznej nauki i planowania uczenia się.
 • Możliwość spotkań zapewnia dzieciom poczucie przynależności do „szkolnej grupy” – otwiera okazje do uczestnictwa w dodatkowych aktywnościach i wydarzeniach.
Możliwość uczestniczenia w życiu szkoły

Możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły to dodatkowa okazja do:

 • rozwoju pasji i zainteresowań maluchów
 • integracji z rówieśnikami ze szkoły stacjonarnej
 • wsparcia dzieci w przygotowaniach do konkursów
Spotkania integracyjne dla uczniów (min. 2x w semestrze)
 • możliwość poznania innych dzieci i ich rodzin będących w modelu edukacji domowej
Tutoring grupowy 1 x na tydzień
 • Zajęcia dedykowane rozwojowi umiejętności miękkich to w kontekście nauki wczesnoszkolnej szczególnie cenne chwile. Dlatego w ramach naszego pakietu oferujemy warsztaty dostosowane do tej grupy wiekowej i ukierunkowane na rozwój potencjału dzieci.

  Warsztaty to też okazja, aby dzieci znalazły przestrzeń na dodatkowe wspólne aktywności i wymianę.

Możliwość spotkania online ze szkolnymi specjalistami
 • w razie potrzeby wsparcie psychologa, pedagoga oraz terapeuty pedagogicznego
 • przestrzeń do bezpiecznego przyjrzenia się potencjalnym trudnościom i znalezienia rozwiązań

Wsparcie w regularnej i efektywnej nauce

FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
Regularna wspólna nauka (w czasie spotkań 3 x w tygodniu)
 • nauka przy wsparciu nauczyciela prowadzona w warsztatowej formie z naciskiem na naukę przez doświadczenie i zabawę
 • na bazie tygodniowych bloków tematycznych systematyczne nabywanie wiedzy i ćwiczenie umiejętności z edukacji wczesnoszkolnej, informatyki i angielskiego. Czy wiecie, ile zagadnień z podstawy programowej można zrealizować, zajmując się z dziećmi na przykład takim tematami jak „Kosmos”, „Szarlotka” czy „Kropla wody”? Mnóstwo J, a przy okazji nauka zaczyna się łączyć z normalnym życiem i odkrywanie świata staje się prawdziwą przygodą.
 • pewność przerobienia całości podstawy programowej niezbędnej do zdania egzaminu klasyfikacyjnego
 • angażujące metody pracy – wyjścia edukacyjne, projekty, eksperymenty
 • miejsce do realizacji wspólnych projektów z innymi uczniami
Praktyczna nauka języka angielskiego
 • język angielski wpleciony w tok zajęć
 • nauka języka angielskiego przez zabawę i doświadczanie
Materiał z podstawy programowej opracowany specjalnie dla uczniów z klas 0-3 edukacji domowej (z podziałem na bloki tematyczne)
 • wymagany materiał opracowany specjalnie dla uczniów edukacji domowej, dzięki temu uczniowie mają dostęp do różnorodnych form zdobywania i utrwalania wiedzy
 • wszystkie tematy z edukacji wczesnoszkolnej podzielone na trzy klarowne obszary: humanistyczny, matematyczny i przyrodniczy
 • całość materiału podzielona na mniejsze fragmenty, co ułatwia samodzielną naukę w zaplanowany sposób – każdy blok tematyczny można przerobić w 1-2 tygodnie
 • konkretne wskazówki jak zrealizować dany temat
 • gotowe materiały do pracy
Testy i sprawdziany z kluczem po każdym dziale
 • możliwość łatwego sprawdzenia, w jakim stopniu dziecko nauczyło się danego materiału
 • możliwość śledzenia postępów w nauce na bieżąco
Egzaminy tworzone na podstawie testów i sprawdzianów zamieszczonych w materiałach do nauki
 • pełną przewidywalność zadań egzaminacyjnych
 • pewność, że jeżeli dziecko potrafi rozwiązać zadania zamieszczone w skryptach do nauki, to potrafi odpowiedzieć na pytania egzaminacyjne
Egzaminy klasyfikacyjne organizowane w kilku terminach
 • możliwość rozłożenia egzaminów w czasie
 • mniejsze porcje do zaliczenia
Kontakt z nauczycielami informatyki i angielskiego online (2x w miesiącu)
 • wsparcie w nauce i przygotowaniu do egzaminu z języka angielskiego i informatyki
 • zapoznanie z egzaminatorami
Dostęp do podręczników
 • do każdego przedmiotu jedno usystematyzowane źródło wiedzy
 • zestaw podręczników do nauki każdego przedmiotu

Pakiet egzaminacyjny

W edukacji domowej tak samo jak w przypadku szkoły stacjonarnej największy stres budzi nie tyle sama nauka, co egzaminy. Wychodząc naprzeciw potrzebom wielu uczniów i rodziców, którzy zdecydowali się na model edukacji domowej, oferujemy dodatkowe wsparcie dla uczniów klas „przedegzaminacyjnych”. Uczniom klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 i 4 liceum proponujemy zajęcia online przygotowujące do egzaminu ośmioklasisty oraz do matury.

W ramach naszego pakietu możliwa jest bliższa współpraca z nauczycielami, którzy dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu w dydaktyce i znajomości  procesu egzaminacyjnego zadbają o jak najłatwiejsze przejście przez ten ważny okres w edukacji.

Pakiet egzaminacyjny jest płatny, koszt pakietu to 850 zł/mies.

Twoje korzyści:

Wsparcie w regularnej i efektywnej nauce

FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
Regularne zajęcia online (2x w tygodniu z 3 przedmiotów egzaminacyjnych)
 • systematyczna realizacja podstawy programowej z języka polskiego i angielskiego oraz matematyki
 • nauka ze wsparciem nauczyciela
 • pewność przerobienia podstawy programowej niezbędnej do zdania egzaminu ósmoklasisty i matury
 • regularne spotkania online z innymi uczniami i możliwość wspólnej nauki
Cykliczne warsztaty tematyczne w formie hybrydy (1 x na tydzień)
 • pogłębienie wiedzy z dwóch dziedzin: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej
 • nauka w praktyce: udział w eksperymentach/ laboratoriach/ grupach dyskusyjnych/projektach
 • kontakt z rówieśnikami online/offline
Konsultacje online z nauczycielami przedmiotowymi (2x w miesiącu)
 • wsparcie w nauce i przygotowaniu do egzaminu
 • zapoznanie z egzaminatorami
Dostęp do podręczników
 • do każdego przedmiotu jedno usystematyzowane źródło wiedzy
 • zestaw podręczników do nauki każdego przedmiotu (na poziomie szkoły podstawowej)
 • lista podręczników do nauki każdego przedmiotu (na poziomie liceum)
Materiał z podstawy programowej opracowany specjalnie dla uczniów edukacji domowej (z podziałem na bloki tematyczne)
 • wymagany materiał opracowany specjalnie dla uczniów edukacji domowej, dzięki temu uczniowie mają dostęp do różnorodnych form zdobywania i utrwalania wiedzy
 • całość materiału podzielona na mniejsze fragmenty, co ułatwia samodzielną naukę w zaplanowany sposób – każdy blok tematyczny można przerobić w 1-2 tygodnie
 • konkretne wskazówki jak zrealizować dany temat
 • gotowe materiały do pracy
Testy i sprawdziany z kluczem po każdym dziale
 • możliwość samodzielnego sprawdzenia, w jakim stopniu nauczyło się danego materiału
 • możliwość śledzenia swoich postępów w nauce na bieżąco
Egzaminy tworzone na podstawie testów i sprawdzianów zamieszczonych w materiałach do nauki
 • pełną przewidywalność zadań egzaminacyjnych
 • pewność, że jeżeli potrafi się rozwiązać zadania zamieszczone w skryptach do nauki, to potrafi się odpowiedzieć na pytania egzaminacyjne
Egzaminy klasyfikacyjne organizowane w kilku terminach, z możliwością zaliczenia materiału w sesji zerowej
 • możliwość rozłożenia egzaminów w czasie
 • mniejsze porcje do zaliczenia
Roczny kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty lub matury
 • systematyczne przerabianie materiału do egzaminu ósmoklasisty
 • systematyczne przerabianie materiału do matury z 3 przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język angielski)
 • pomoc nauczyciela w przygotowaniu się do egzaminu
 • konkretne materiały
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne

Wsparcie rozwoju personalnego

FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
Tutoring grupowy/ warsztaty komunikacyjne (1 x tydzień w formie hybrydy)
 • wsparcie tutora w rozwijaniu Twojego potencjału i umiejętności miękkich
 • regularne stacjonarne spotkania z rówieśnikami
 • przestrzeń do dzielenia się swoimi doświadczeniami w życzliwej atmosferze
Tutoring indywidualny online
 • indywidualne wsparcie tutora w wyznaczaniu i realizacji ważnych dla Ciebie celów
 • możliwość przyjrzenia się różnym obszarom swojego życia
 • okazja do rozwoju i poszukania rozwiązań dla sytuacji problemowych w towarzystwie życzliwego dorosłego
Spotkania online ze szkolnymi specjalistami
 • wsparcie psychologa, pedagoga oraz terapeuty pedagogicznego

Możliwość kontaktu z rówieśnikami i uczestnictwa w życiu szkoły

FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
Możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły
 • możliwość rozwoju pasji i zainteresowań
 • integrację z rówieśnikami
 • wsparcie w przygotowaniu do konkursów kuratoryjnych
Spotkania integracyjne dla uczniów (min. 2x w semestrze)
 • możliwość poznania innych osób uczących się w modelu edukacji domowej
 • możliwość wspólnej nauk i realizacji projektów
Przestrzeń do co-learningu pod opieką tutora
 • miejsce do realizacji wspólnych projektów z innymi uczniami
 • możliwość kontaktu z rówieśnikami i wymiany doświadczeń