Oferta ED - Edukacja Domowa Fundacji Szkolnej

Bezpieczna,
przyjazna
edukacja

Szkoła podstawowa

Otwartość na potrzeby ucznia

  Dbamy o rodziców

  • nasi koordynatorzy zapewnią Ci pełne wsparcie w planowaniu nauki Twojego dziecka i sprawach formalnych

  • nasza platforma to duże ułatwienie dla rodziców młodszych uczniów: znajdziesz tam propozycje, jak doświadczać wiedzy w terenie i aktywnie uczyć dzieci podczas zabawy

  • regularnie organizujemy spotkania stacjonarne dla uczniów i ich rodziców, by mieli możliwość wspierania się nawzajem, dzielenia doświadczeniem, a ich dzieci budowania relacji z rówieśnikami i rozwijania kompetencji społecznych

  Liceum

  Szkoła bez stresu, dopasowana do potrzeb

  • zamiast uczestniczyć w tradycyjnych szkolnych lekcjach sam/a decydujesz, kiedy i w jakim zakresie realizujesz podstawę programową

  • robisz to z pomocą naszej platformy, gdzie znajdziesz materiały i karty pracy oraz quizy i testy do wszystkich przedmiotów

  • możesz wybrać klasyczną edukację domową albo innowacyjną formę hybrydową nauki Dowiedz więcej

  • u nas nie ma klas, a jeśli uczysz się w modelu hybrydowym, na co dzień pracujesz w grupach projektowych pod okiem nauczyciela; wybierasz je sam/a, w zależności od własnych zainteresowań, pasji, tematów, którymi chcesz się zająć

  Kompetencje przydatne w życiu i pracy zawodowej

  • u nas nie ma też ocen – zastępuje je informacja zwrotna oparta o wyznaczanie celów i monitorowanie postępów w realizowanych projektach

  • znajdziesz tu za to nowoczesne formy nauki, np. peer learning, lekcje autorskie, projekty edukacyjne, odwrócone lekcje online – ciekawsze i pomagające przyswajać wiedzę

  • pomożemy Ci nie tylko zdobyć konkretną wiedzę, ale także rozwinąć kompetencje miękkie w ramach licznych warsztatów i pracy projektowej

  • naszych uczniów wspieramy w procesie organizacji nauki – we wrześniu organizujemy na ten temat specjalne kursy, podczas których dowiesz się też, jakie formy pracy możesz wybrać

  Twoje korzyści:

  Indywidualne wsparcie organizacyjno-merytoryczne

  FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
  Opieka doświadczonej kadry

  Nad edukacją domową Fundacji Szkolnej czuwa pani Małgorzata Ziółkowska – koordynator ds. merytorycznych oraz pani Ewa Warchałowska – koordynator ds. administracyjnych. W każdym momencie roku szkolnego możesz zwrócić się o pomoc do doświadczonych nauczycieli spotkać się z psychologiem, pedagogiem lub skorzystać ze wsparcia tutora.

  Wsparcie przy formalnościach

  Jeśli chciałabyś / chciałbyś rozpocząć naukę w systemie edukacji domowej lub jako rodzic zapisać swoje dziecko, ale obawiasz się formalności, zwróć się do nas. Pomożemy we wszelkich formalnościach związanych z zapisaniem lub przeniesieniem do naszej szkoły.

  Status ucznia – legitymacje i świadectwa

  Jako uczeń edukacji domowej masz taki sam status jak uczniowie w placówkach stacjonarnych – dostajesz legitymacje szkolne oraz świadectwa szkolne. Masz też możliwość założenia konta w dzienniku elektronicznym Librus.

  Wsparcie w nauce i egzaminach

  FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
  Konwersacje z native speakerem

  Stwarzamy możliwość nabywania praktycznych umiejętności językowych. Raz w tygodniu możesz uczestniczyć w zajęciach z native speakerem.

  Materiały edukacyjne na platformie z każdego przedmiotu

  Udostępniamy na platformie materiały do samodzielnej nauki podzielone na rozdziały z odnośnikami do fachowych źródeł oraz kartami pracy, zakresem materiału na egzamin i przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi.

  Dzięki konkretnym wskazówkom, jak opracować dany temat, łatwo zaplanujesz swoją naukę na cały rok i unikniesz dużego stresu przed egzaminem.

  Gwarancja egzaminów tworzonych na podstawie testów i sprawdzianów zamieszczonych w materiałach

  Możesz w pełni przewidzieć, jakiego rodzaju zadania będą na egzaminie.

  Jeśli potrafisz rozwiązać zadania zamieszczone w pakiecie materiałów, to masz pewność, że jesteś dobrze przygotowany do egzaminu.

  Konsultacje on-line z nauczycielami przedmiotowymi (2x miesięcznie)

  Nauczyciele pomogą Ci w nauce, dadzą wskazówki, jak najlepiej przygotować się do egzaminów.

  Egzaminy klasyfikacyjne organizowane w kilku terminach, z możliwością zaliczenia materiału w sesji zerowej

  Nie musisz zdawać wszystkich przedmiotów jednocześnie – możesz rozłożyć egzaminy na różne miesiące, tak jak Ci będzie najwygodniej.

  Dostęp do programów komputerowych MS Office i OneDrive

  Dostajesz dostęp do pakietu MS Office Fundacji Szkolnej – możesz korzystać z licencji takich programów Word, Excel, PowerPoint czy założyć maila w domenie Fundacji Szkolnej.

  Dostajesz dostęp do folderów z zagadnieniami i testami na dysku OneDrive.

  Dostęp do lektur i innych zasobów bibliotecznych

  Możesz korzystać ze wszystkich naszych mediów, oczywiście zgodnie z regulaminem biblioteki szkolnej.

  Udział w konkursach

  Tak samo jak uczniowie w trybie nauki stacjonarnej możesz wziąć udział w konkursach kuratoryjnych, olimpiadach przedmiotowych lub testach kompetencyjnych organizowanych na terenie naszej szkoły.

  Rozwijanie pasji i kompetencji przyszłości

  FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
  Możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły

  Edukacja domowa nie musi oznaczać, że nie ma się szkolnych znajomych czy traci się szansę udziału w szkolnych wydarzeniach. Możesz uczestniczyć w naszych zajęciach pozalekcyjnych, poznać mnóstwo osób i brać udział we wspólnych aktywnościach.

  Na wspólnych zajęciach organizowanych w szkole masz też możliwość rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

  Możesz wspólnie przygotowywać się do konkursów międzyszkolnych (np. olimpiad przedmiotowych)

  Wspierająca społeczność

  Masz szansę poznać inne osoby uczące się w modelu edukacji domowej i wymienić się z nimi doświadczeniami.

  Warsztaty i projekty rozwijające kompetencje przyszłości

  Możesz rozwijać swoje umiejętności i kompetencje ucząc się od ekspertów. Każdy z warsztatów to przydatna wiedza do praktycznego wykorzystania nie tylko podczas nauki, ale też w codziennym życiu. Oferujemy warsztaty między innymi z:
  • umiejętności efektywnego uczenia się
  • rozwijania motywacji do nauki
  • radzenia sobie ze stresem
  • autoprezentacji