Oferta ED - Edukacja Domowa Fundacji Szkolnej

Bezpieczna, przyjazna edukacja

Bezpieczna, przyjazna edukacja

Wysoka jakość nauczania, wszędzie tam, gdzie jesteś.

Ze wsparciem szkoły, ale na swoich warunkach.

Formalne wymogi edukacji domowej nie są skomplikowane. Zgodnie z prawem, aby dopełnić obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wystarczy, aby dziecko zostało zapisane do danej szkoły i raz na rok zdawało egzaminy klasyfikacyjne z wymaganych przedmiotów.

Taki minimalistyczny model umożliwia całkowicie zindywidualizowane uczenie się przez cały rok szkolny, ale często wywołuje też obawy dzieci i rodziców – przede wszystkim związane ze stresem przed egzaminami i niepewnością czy uczeń da radę samodzielnie opanować całoroczny materiał.
Dlatego nasza oferta nie ogranicza się jedynie do zapewnienia wymaganej prawem oświatowym możliwości zdawania egzaminów rocznych w naszej placówce. Proponujemy dzieciom i rodzicom szerokie wsparcie, które pomaga połączyć indywidualne potrzeby z prawnymi wymogami i sprawia, że z edukacji domowej można czerpać więcej korzyści.

Edukacja domowa dla uczniów szkół podstawowych i liceów jest bezpłatna.

Twoje korzyści:

Indywidualne wsparcie organizacyjno-merytoryczne

FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
Opieka doświadczonej kadry

Nad edukacją domową Fundacji Szkolnej czuwa pani Małgorzata Ziółkowska – koordynator ds. merytorycznych oraz pani Ewa Warchałowska – koordynator ds. administracyjnych. W każdym momencie roku szkolnego możesz zwrócić się o pomoc do doświadczonych nauczycieli spotkać się z psychologiem, pedagogiem lub skorzystać ze wsparcia tutora.

Wsparcie przy formalnościach

Jeśli chciałabyś / chciałbyś rozpocząć naukę w systemie edukacji domowej lub jako rodzic zapisać swoje dziecko, ale obawiasz się formalności, zwróć się do nas. Pomożemy we wszelkich formalnościach związanych z zapisaniem lub przeniesieniem do naszej szkoły.

Status ucznia – legitymacje i świadectwa

Jako uczeń edukacji domowej masz taki sam status jak dzieci uczące się stacjonarnie – dostajesz legitymacje szkolne oraz świadectwa szkolne. Masz też możliwość założenia konta w dzienniku elektronicznym Librus.

Wsparcie w nauce i egzaminach

FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
Konwersacje z native speakerem
Stwarzamy możliwość nabywania praktycznych umiejętności językowych. Raz w tygodni (dwa razy w miesiącu) możesz uczestniczyć w zajęciach z native speakerem.
Materiały edukacyjne na platformie z każdego przedmiotu
Udostępniamy na platformie materiały do samodzielnej nauki podzielone na rozdziały, z odnośnikami do fachowych źródeł oraz kartami pracy, zakresem materiału na egzamin i przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi.

Dzięki konkretnym wskazówkom, jak opracować dany temat, łatwo zaplanujesz swoją naukę na cały rok i unikniesz dużego stresu przed egzaminem.

Gwarancja egzaminów tworzonych na podstawie testów i sprawdzianów zamieszczonych w materiałach

Możesz w pełni przewidzieć, jakiego rodzaju zadania będą na egzaminie.

Jeśli potrafisz rozwiązać zadania zamieszczone w pakiecie materiałów, to masz pewność, że jesteś dobrze przygotowany do egzaminu.

Konsultacje on-line z nauczycielami przedmiotowymi (2x miesięcznie)

Nauczyciele pomogą Ci w nauce, dadzą wskazówki, jak najlepiej przygotować się do egzaminów.

Egzaminy klasyfikacyjne organizowane w kilku terminach, z możliwością zaliczenia materiału w sesji zerowej

Nie musisz zdawać wszystkich przedmiotów jednocześnie – możesz rozłożyć egzaminy na różne miesiące, tak jak Ci będzie najwygodniej.

Dostęp do pomocy naukowych i programów komputerowych MS Office i OneDrive

Możesz korzystać z pomocy dydaktycznych, które pomagają w nauce podstawy programowej i które mamy w zasobach naszej szkoły – po ustaleniu szczegółów z koordynatorem.

Dostajesz dostęp do pakietu MS Office Fundacji Szkolnej – możesz korzystać z licencji takich programów Word, Excel, PowerPoint czy założyć maila w domenie Fundacji Szkolnej.

Dostajesz dostęp do folderów z zagadnieniami i testami-na dysku OneDrive.

Dostęp do lektur i innych zasobów bibliotecznych

Możesz korzystać ze wszystkich naszych mediów, oczywiście zgodnie z regulaminem biblioteki szkolnej.

Udział w konkursach

Tak samo jak uczniowie w trybie nauki stacjonarnej możesz wziąć udział w konkursach kuratoryjnych, olimpiadach przedmiotowych lub testach kompetencyjnych organizowanych na terenie naszej szkoły.

Rozwijanie pasji i kompetencji przyszłości

FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
Możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły

Edukacja domowa definitywnie nie musi oznaczać, że nie ma się szkolnych znajomych czy traci się szansę udziału w szkolnych wydarzeniach. Możesz uczestniczyć w naszych zajęciach pozalekcyjnych, poznać mnóstwo osób i brać udział we wspólnych aktywnościach.

Na wspólnych zajęciach organizowanych w szkole masz też możliwość rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Możesz wspólnie przygotowywać się do konkursów międzyszkolnych (np. olimpiad przedmiotowych)

Wspierająca społeczność

Masz szansę poznać inne osoby uczące się w modelu edukacji domowej i wymienić się z nimi doświadczeniami.

Warsztaty i projekty rozwijające kompetencje przyszłości

Możesz rozwijać swoje umiejętności i kompetencje ucząc się od ekspertów. Każdy z warsztatów to przydatna wiedza do praktycznego wykorzystania nie tylko podczas nauki, ale też w codziennym życiu. Oferujemy warsztaty
m.in. z:
• umiejętności efektywnego uczenia się
• rozwijania motywacji do nauki
• radzenia sobie ze stresem
• autoprezentacji