Rekrutacja - Edukacja Domowa Fundacji Szkolnej

Rekrutacja

Rekrutacja do klas 0-1 (2022/2023)

Harmonogram rekrutacji

1. Dzień otwarty

25.09.2021 (sobota)

2. Warsztaty rekrutacyjne

Warsztaty rekrutacyjne są zajęciami adaptacyjnymi dla kandydatów na uczniów, prowadzonymi przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlicy. Ich celem jest zapoznanie dzieci ze środowiskiem szkolnym. Udział w warsztatach nie jest obowiązkowy i nie ma wpływu na wynik procesu rekrutacyjnego. Terminy warsztatów rekrutacyjnych i zapisy:

16.10.2021 (sobota)

20.11.2021 (sobota)Zapisy

11.12.2021 (sobota)Zapisy

08.01.2022 (sobota)Zapisy

3. Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne polegają na wypełnieniu przez kandydatów kart pracy, w obecności psychologa szkolnego lub nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Udział w rozmowach kwalifikacyjnych ma wpływ na wynik procesu rekrutacyjnego. Terminy rozmów kwalifikacyjnych (do wyboru przez Rodzica) i zapisy:

14.01.2022 (piątek)Zapisy

15.01.2022 (sobota)Zapisy

17-22.02.2022 (poniedziałek-sobota)Zapisy

4. Ogłoszenie wyników

IndywidualnieInformacja przekazywana przez Sekretarza Szkoły, zgodnie z Regulaminem, za pośrednictwem maila

7 dni od uzyskania indywidualnej informacji o wynikachMożliwość zwrócenia się przez Rodzica z pisemną prośbą do Szkoły o sporządzenie informacji zwrotnej dot. przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Prawo to przysługuje wyłącznie kandydatom niezakwalifikowanym do Szkoły. Informacja zwrotna zostanie przesłana w terminie 7 dni na adres mailowy Rodzica podany w formularzu. Zgłoszenia: i.nagpal@fundacjaszkolna.edu.pl

3 dni od dnia uzyskania indywidualnej informacji o wynikachOstateczny termin na złożenie umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Rekrutacja uzupełniająca

Regulamin

 

Rekrutacja uzupełniająca do wszystkich klas jest prowadzona na bieżąco. W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

Kontakt w sprawie rekrutacji

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20
im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie
Izabela Nagpal
Koordynatorka ds. rekrutacji

i.nagpal@fundacjaszkolna.edu.pl
+48 22 847 10 71

Sekretariat

szkola@fundacjaszkolna.edu.pl
+48 22 843 22 42

    Wysyłając wiadomość, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności.