Klasyczna edukacja domowa vs hybryda - Edukacja Domowa Fundacji Szkolnej

Klasyczna
edukacja domowa
vs hybryda

W edukacji domowej Fundacji Szkolnej to Ty wybierasz, czy wolisz naukę w formie klasycznej z platformą czy w modelu hybrydowym.

Edukacja domowa z platformą

To połączenie klasycznej edukacji domowej z korzystaniem z naszej platformy, na której znajdziesz materiały do wszystkich przedmiotów, które pozwolą Ci zrealizować podstawę programową.

Uczeń uczy się w domu sam lub pod okiem rodziców, ale my oferujemy mu szereg dodatkowych możliwości:

 

 • zajęcia online z wybranych przedmiotów

 • konwersacje z native speakerem, zajęcia na platformie z polskiego, matematyki, fizyki, chemii, angielskiego, konsultacje 2x w miesiącu z każdego przedmiotu

 • warsztaty i projekty rozwijające kompetencje przyszłości m.in. zajęcia kreatywne, programowanie, myślenie krytyczne

 • dla licealistów możliwość wyboru dowolnych przedmiotów, które chcą realizować w zakresie rozszerzonym

 • spotkania integracyjne dla uczniów i rodziców, wyjścia do teatrów, muzeów, warsztaty i wykłady

 • egzaminy roczne w dwóch sesjach zerowych i dwóch sesjach terminowych

 • w razie potrzeby wsparcie doświadczonych nauczycieli, psychologa lub pedagoga

Co ważne, żadna z zaproponowanych form spotkań czy nauki nie jest obowiązkowa. Uczeń sam decyduje, w jakim zakresie z nich korzysta, bo szanujemy jego wolność.

My zapewniamy wsparcie naszych koordynatorów i wskazówki, jak zaplanować naukę na cały rok.

Hybrydowy model edukacji (wyłącznie liceum ogólnokształcące)

Hybrydowy model edukacji INNEDU to innowacyjna forma edukacji domowej – łączy klasyczną edukację domową z platformą i nowatorskie zajęcia stacjonarne.

 

W hybrydzie to Ty i Twoje dziecko nadal macie wolność w planowaniu nauki i decydujecie, czego i w jakiej kolejności dziecko się uczy. Szkoła hybrydowa opiera swój podstawowy program nauczania na materiałach edukacyjnych i zajęciach online dostępnych na naszej platformie. Twoje dziecko może uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, które odbywają się dwa razy w tygodniu.

  Co oferujemy w ramach zajęć stacjonarnych

  • pracę metodą projektową, która rozwija kompetencje przyszłości, takie jak: przywództwo, myślenie innowacyjne, współpraca, komunikacja, myślenie projektowe, planowanie pracy

  • pracę w grupach tutorskich, tworzonych w oparciu o indywidualne potrzeby, zainteresowania i pasje uczniów

  • peer learning – zespoły uczniowskie, które wzajemnie się uczą i wspólnie zdobywają wiedzę w określonej dziedzinie, pod okiem nauczyciela

  • autorskie programy nauczania, które łączą różne przedmioty i dziedziny wiedzy, zachęcając uczniów do twórczego myślenia i realizacji własnych pomysłów oraz pasji

  • tematyczne wycieczki edukacyjne – do teatrów, muzeów, na uczelnie i do domów kultury, spotkania z ekspertami