Strona główna ED - Edukacja Domowa Fundacji Szkolnej

Odkryj świat edukacji domowej
z Fundacją Szkolną

Odkryj świat edukacji domowej
z Fundacją Szkolną

Nauka, tak jak lubisz!

Proponujemy jakość nauczania, ale na Twoich warunkach. W domu, w podróży – wszędzie tam, gdzie jesteś. Wierzymy, że dziecko w bezpiecznym środowisku i z indywidualnym wsparciem doświadczonej kadry może rozwinąć swój potencjał i stać się, kim naprawdę chce.

Nauka,
tak jak lubisz!

Proponujemy jakość nauczania, ale na Twoich warunkach. W domu, w podróży – wszędzie tam, gdzie jesteś. Wierzymy, że dziecko w bezpiecznym środowisku i z indywidualnym wsparciem doświadczonej kadry może rozwinąć swój potencjał i stać się, kim naprawdę chce.

Wolność uczenia się

W edukacji domowej wcale nie trzeba uczyć się w domu – „szkołą” może być cały świat. Uczysz się nie tylko gdzie chcesz, ale też kiedy chcesz i przede wszystkim: tak jak chcesz.

Samodzielna nauka pozwoli Ci szybko odkryć, w jaki sposób najłatwiej się uczysz. I zawsze możesz się uczyć tak, jak lubisz. Zdobywanie wiedzy możesz łączyć z rozwojem swoich pasji. Łatwo Ci znaleźć czas na zajęcia dodatkowe. I szybko przekonasz się, co Cię szczególnie interesuje. Naukę łatwo przemienić w intrygującą podróż tropem własnych zainteresowań.

W Fundacji Szkolnej wspieramy ten proces zarówno merytorycznie, jak i organizacyjnie: oferując materiały do samodzielnej nauki, konsultacje z nauczycielami czy elastyczne terminy egzaminów.

 

Całościowe wsparcie

Wzięcie nauki „w swoje ręce” nie musi oznaczać, że rodzice i dzieci sami muszą mierzyć się ze wszystkimi edukacyjnymi wyzwaniami. W szkołach Fundacji Szkolnej oferujemy całościowe wsparcie tego procesu.

Pomagamy odnaleźć się w gąszczu formalności. Zapewniamy opiekę Koordynatorki ds. Edukacji Domowej, która prowadzi konsultacje dla każdej rodziny dotyczące zarówno procesu nauki, jak i indywidualnych potrzeb dziecka.

 

Całościowe wsparcie

Wzięcie nauki „w swoje ręce” nie musi oznaczać, że rodzice i dzieci sami muszą mierzyć się ze wszystkimi edukacyjnymi wyzwaniami. W szkołach Fundacji Szkolnej oferujemy całościowe wsparcie tego procesu.

Pomagamy odnaleźć się w gąszczu formalności. Zapewniamy opiekę Koordynatorki ds. Edukacji Domowej, która prowadzi konsultacje dla każdej rodziny dotyczące zarówno procesu nauki, jak i indywidualnych potrzeb dziecka.

 

Jasno, prosto, przewidywalnie

Edukacja domowa umożliwia zindywidualizowane planowanie uczenia się, ale często wywołuje też obawy dzieci i rodziców związane z egzaminami i niepewnością, czy uczeń da radę samodzielnie opanować całoroczny materiał. Dlatego przygotowaliśmy specjalne materiały dla uczniów Fundacji Szkolnej – skrypty, quizy, testy, listy podręczników.

Jasny zakres materiału, możliwości sprawdzania na bieżąco wiedzy dzięki testom ze skryptów oraz całkowita przewidywalność tematów egzaminacyjnych sprawiają, że końcowe egzaminy nie są „jedną wielką niewiadomą” i nie przyćmiewają radości z uczenia się.

 

Współpraca i przyjaźń

Czy edukacja domowa poza szkołą musi oznaczać brak koleżanek i kolegów „ze szkoły”? Ucząc się z Fundacją Szkolną możesz przychodzić na zajęcia pozalekcyjne organizowane w naszej szkole, wspólnie z rówieśnikami rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a nawet razem przygotowywać się do konkursów kuratoryjnych takich jak olimpiady przedmiotowe.

A do tego specjalnie dla uczniów Fundacji Szkolnej będących w edukacji domowej stworzyliśmy przestrzeń do co-schoolingu – możesz tu poznać osoby uczące się tak jak Ty, wspólnie realizować projekty czy po prostu przychodzić tu na co dzień, żeby uczyć się w dobrym towarzystwie

 

Współpraca i przyjaźń

Czy edukacja domowa poza szkołą musi oznaczać brak koleżanek i kolegów „ze szkoły”? Ucząc się z Fundacją Szkolną możesz przychodzić na zajęcia pozalekcyjne organizowane w naszej szkole, wspólnie z rówieśnikami rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a nawet razem przygotowywać się do konkursów kuratoryjnych takich jak olimpiady przedmiotowe.

A do tego specjalnie dla uczniów Fundacji Szkolnej będących w edukacji domowej stworzyliśmy przestrzeń do co-schoolingu – możesz tu poznać osoby uczące się tak jak Ty, wspólnie realizować projekty czy po prostu przychodzić tu na co dzień, żeby uczyć się w dobrym towarzystwie

 

Często zadawane pytania

FIX ZAMKNIĘCIE - NIE USUWAĆ
Co to jest edukacja domowa?

• Edukacja domowa to prawnie usankcjonowana w Polsce forma edukacji, która pozwala uczniowi na realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub nauki poza systemem szkolnym (Art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.)

• Edukacja domowa to przejęcie przez rodziców/opiekunów prawnych pełnej odpowiedzialności za proces nauczania swoich dzieci. Rodzice, w miejsce szkoły, edukują swoje dzieci w oparciu o obowiązującą podstawę programową, dostosowując metody i treści nauczania do ich indywidualnych predyspozycji, zainteresowań oraz tempa rozwoju.

• Decydując się na edukację domową rodzice zobowiązują się zapewnić dzieciom warunki do realizacji podstawy programowej oraz dopilnować, by przystępowały do obowiązkowych corocznych egzaminów klasyfikacyjnych, organizowanych w szkole.

Czy edukacja domowa jest legalna w Polsce?

7 września 1991 roku, Sejm kontraktowy ust. 8. art. 16. Ustawy o systemie oświaty przywrócił polskim obywatelom możliwość edukowania domowego własnych dzieci (przepis ten wszedł w życie 25 października 1991 roku, po podpisaniu ustawy przez prezydenta Lecha Wałęsę). Szczegółowe zasady dotyczące spełniania obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą określa Art. 37 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

Kto wydaje zgodę na rozpoczęcie przez dziecko edukacji domowej?

Zgodnie z ustawą Art.37 ust 1 Prawo Oświatowe, na wniosek rodziców dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub nauki poza szkołą.

Jakie są aktualne przepisy prawne w zakresie edukacji domowej?

Dziecko spełniające obowiązek szkolny i nauki poza szkołą, musi być zapisane do szkoły posiadającej uprawnienia placówki publicznej, znajdującej się na terenie Polski. W szkole tej dziecko obowiązkowo przystępuje do egzaminów klasyfikacyjnych. Istotny jest więc wybór szkoły przyjaznej edukacji domowej, otwartej na współpracę i przygotowanej do wsparcia uczniów w zakresie materiałów i pomocy dydaktycznych pomocnych w realizacji podstawy programowej.

Od 1 lipca 2021 zniesiony został obowiązek rejonizacji, który obligował rodzinę do wyszukiwania szkoły tylko w obrębie województwa zamieszkiwania dziecka oraz obowiązek dostarczania opinii z poradni ppp w procesie rekrutacji do edukacji domowej.

Jak długo jest ważna decyzja o edukacji domowej?

Zgoda dyrekcji szkoły na podjęcie edukacji domowej ważna jest przez cały etap edukacyjny dziecka, a więc w przypadku realizowania:
– rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego – 1 rok
– obowiązku szkolnego – 8 lat
– obowiązku nauki – 4 lata

Rekrutacja

1.

Porozmawiaj z naszą koordynatorką

Małgorzata Ziółkowska
Manager ds. edukacji domowej

m.ziolkowska@fundacjaszkolna.edu.pl
+48 602 586 057

2.

Zapisz swoje dziecko

Wypełnij poniższy formularz.

Formularz zgłoszeniowy

 

3.

Przygotuj dokumenty i podpisz umowę

Pobierz i wypełnij potrzebne dokumenty.

Wniosek o ED zerówka
Wniosek o ED SP
Oświadczenie o realizacji PP
Zobowiązanie do egzaminów

Podpisz umowę

Podpisz umowę o kształcenie w trybie edukacji domowej.

Zasoby

Ogólnodostępne

Programy nauczania dla uczniów edukacji domowej.

 

Zobacz

Dla uczniów Fundacji Szkolnej

Harmonogramy egzaminów, testy oraz pozostałe materiały.

 

Zobacz

Aktualności

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20
im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie
W sprawach merytorycznych:
Małgorzata Ziółkowska

m.ziolkowska@fundacjaszkolna.edu.pl
+48 602 586 057

W sprawach formalnych:
Ewa Warchałowska

e.warchalowska@fundacjaszkolna.edu.pl
+48 784 454 337

    Wysyłając wiadomość, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności.