Cytat 2 - Edukacja Domowa Fundacji Szkolnej

„Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy” – Leonardo da Vinci